Litteratur
 
Genusvetenskap A, 30 hp (1045GV)
Giltig fr.o.m.: ht 2014
Giltig t.o.m.: ht 2014
Beslutsdatum: 2014-06-05
Beslutande organ: Ämneskollegiet
 
Delkurs 1:
Introduktion till genusvetenskapliga teorier (7,5 hp)

Böcker:

Ambjörnsson, Fanny (2006) Vad är queer? Ordfront.

Connell, R. (2009) Om Genus. Daidalos

De los Reyes, Paulina, red. (2007) Framtidens feminismer: Intersektionella interventioner i den feministiska debatten. Tankekraft Förlag

Mohanty, Chandra T (2006) Feminism utan Gränser: Avkoloniserad Teori, Praktiserad Solidaritet Tankekraft.

Sandell, Kerstin och Diana Mulinari, reds. (2006) Feministiska interventioner: Berättelser från en Annan Värld.

Nordling Blanco, Sissela, Berolin Deniz & Kristin Tran, red. (2009) Makthandbok för unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet 2:a upplagan. Interfem (beställs från info@interfem.se)


Kompendium (med reservation för mindre ändringar):

Arnold, June ’Consciousness-raising’I Crow, Barbara, red. Radical feminism: A documentaryreaderNew York University Press.5 s.

Butler, Judith (2006) ’Slutet på könsskillnaden?’ i Genus Ogjort 178-203.

Hanisch, Carol ’The Personal is Political’ I Crow, Barbara, red. Radical feminism: A documentaryreader, 4 s.

Isaksson, Emma ’Med, mot eller utan män? Diskussioner om kvinnokampens former inom Grupp 8’Svanström & Östberg, reds. Än Män Då? Kön och Feminism i Sverige under 150 år. 117-141, 24 s.

Manns, Ulla (2009) ’På två ben i akademien. Om den tidiga kvinnoforskningens projekt, 9 s.

Manns, Ulla (2008) ’Rörelsens rum: det lesbiska i nordisk kvinnoforskning 1975-1990, s.69-82, 13 s.


Att ladda ner:

Ain’t I a womanhttp://www.nolo.com/legal-encyclopedia/content/truth-woman-speech.html
Combahee River Collectivehttp://circuitous.org/scraps/combahee.html

Bremer, Signe (2010) ’Mellan vita rum: om väntan, vithet och maskulinitet i två berättelser om transsexuella patientskap’ Tidskrift för Genusvetenskap. S. 91-112, 21 s.

Dahl, Ulrika (2011) ’Ytspänningar: Feminismer, femininiteter, femmefigurationer’ Tidskrift för Genusvetenskap 5-27, 22 s.

Hill, Helena (2010) ’En riktigrevolutionär: Klass, kön och politiskt motstånd i den svenska 68-vänstern’ Norma 2:115-130,15 s

Hirdman, Yvonne (1988). Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 1988:3 s. 49-63

Mattsson, Katarina (2010) ’Vithet och den intersektionella vändningen’ Tidskrift för Genusvetenskap, 15 s.

Moraga, Cherrie (2010) ’Från en lång rad vendidas: Chicanas och feminism’ Tidskrift för Genusvetenskap 4, s. 45-61=16 s

Sandberg, Linn (2012) ’Bortom ståndet, närmare beröringen’ Tidskrift för genusvetenskap 61-85, 24 s.
Maktordningar i historien, 7,5hp

Böcker:

Almqvist, C. J. L (1839). Det går an. (94s)

Caine, Barbara - Sluga, Glenda (2009), Europas historia 1780-1920: ett genusperspektiv. Stockholm: Natur och kultur. 7-241 (235s)

Manns, Ulla, (2005). Upp systrar, väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-talsfeminism. Stockholm: Atlas Akademi, (120s)

Rydström, Jens och Tjeder, David, Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria, Studentlitteratur, 2009, sidor: 9-118, 133-184, 195-208, 223-238 (192 s)

Thorgren, Gunilla, Grupp 8 & jag, Norstedts, 2011, (312 s)


Kompendium:

Franska Nationalförsamlingen 1789. ”Förklaring om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna”, Axplock ur idéhistorien 2, Från Valla till Wollstonecraft. 1999, Olaison, Niklas (red). Stockholm: Caudex. s. 245-247, (2s)

Gouze, Marie (1791). ”Kvinnans rättigheter (1791)”, Feminismens idéer (2006). Östholm, Hanna (red.) Lund: Studentlitteratur- s. 64-68. (4s)

Karlsson Sjögren, Åsa, ”Historia, kvinnohistoria, genushistoria”, Genusvägar, Liber, 2002, s. 115-137, (23s)

Key, Ellen (1909). ”Kvinnorörelsen”, Axplock ur idéhistorien 3. Från Kant till Lyotard. Olaison, Niklas (red), 1999. Stockholm: Caudex. s. 156-163, (7s)

Laskar, Pia, ”Abnorma kroppar och europeisk heterosexualitet i kolonialismens kölvatten”, Queersverige, s. 159-179, (21s)

Mill, John Stuart (1869/1995). Förtrycket av kvinnorna. Nora: Nya Doxa. s 1-16, (16s)

Ney, Birgitta, “På gränsen till det förbjudna: om Stella Kleve, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, red. Elisabeth Møller Jensen, Wiken, 1993, s. 540-547 (8s)

Rousseau, Jean Jacques (1762). ”Emile”, Axplock ur idéhistorien 2. Från Valla till Wollstonecraft, Olaison, Niklas (red), 1999. Stockholm: Caudex. s. 221-231. (10s)

Wollstonecraft, Mary, ”ur Försvar för kvinnans rättigheter,” i Kvinnopolitiska nyckeltexter, red. J., Esseveld & L., Larsson, Lund: Studentlitteratur, 1996. (11 s)

Zetkin, Clara (1889/1972). ”För kvinnans frigörelse”, s. 149-155 ur Schimanski, Folke (1972) Kvinnan och revolutionen: texter om 200 års kamp för kvinnlig frigörelse (antologi). Staffanstorp: Cavefors, (6s)


Att ladda ner:

Borgström, Eva, ”Drottning Kristina och hermafroditens tankefigur” lambda nordica 1998:4, nr 1, (s. 6-24) (19 s)

Hallgren, Hanna, ”Vi ska skapa den nya kvinnan som stolt över vad hon är!” Om figurationen ”den kvinnoidentifierade kvinnan”:s betydelse för lesbiska feminister under 1970- och 1980-talen i Sverige”, lambda nordica, 2013:18, nr 1, (s. 87-115) (29 s)

Hill, Helena, ”De kallades mjukismän och velournallar”, Tvärsnitt 2004:1 (s. 26-37) (12 s)

Jansson, Karin Hassan, ”Genushistorikernas utmaningar”, Scandia, 2012:2/Suppl, s. 51-56 (6s)

Kleve, Stelle, ”Pyrrhussegrar”, Framåt, 1886:20, s. 3-7, (5s)

Rönnbäck, Josefin, ”Rösträttsrörelsens kvinnor, - i konflikt och i samförstånd” Kvinnovetenskaplig tidskrift, 2000:4, s. 29-50 (22s).

Sjöberg, Maria, ”Flera paradoxer”, Scandia, 2012:2/Suppl, s.76-83, (8s)

Strindberg, August, “Sista ordet i kvinnofrågan” i Samlade skrifter av August Strindberg/ 54. Efterslåtter: berättelser, dikter, artiklar, s. 264-291. (27s)

/Totalt 1189 sidor.
Delkurs 3:
Feministiska kulturstudier, litteratur (7,5 hp)

Böcker

Dyer, Richard 1997: White, New York/London: Routledge.

Fagerstöm, Linda & Maria Nilson (2008): Genus, medier och masskultur, Malmö: Gleerups.

Rosenberg, Tiina (2012): Ilska, hopp och solidaritet. Med feministisk scenkonst i framtiden. Stockholm: Atlas, sid. 7-295.

Mattsson, Katarina & Katarina Pettersson (2006): ”Fröken Sverige i folkhemmet - ideal svensk kvinnlighet på 1950-talet”, i Kerstin Sandell & Diana Mulinari (red.): Feministiska interventioner: Berättelser om och från en annan värld, sid. 270-303, Stockholm: Atlas. (används på delkurs 1)


Kompendium

Bränström Öhman, Annelie, Maria Jönsson & Ingeborg Svensson (2011): "Inledning", i Annelie Bränström Öhman, Maria Jönsson & Ingeborg Svensson (red.): Att känna sig fram: Känslor i humanistisk genusforskning, sid. 7-19, Umeå: H:ström - Text & kultur.

Hall, Stuart (1997): Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, London: Sage, sid. 30-41.

Hirdman, Anja (2013): "'Det ska bli en ära att få tillfredsställa dig!' Ideal manlighet i Harlequinromanen", i Kristina Fjelkestam, Helena Hill & David Tjeder (red.): Kvinnorna gör mannen: maskulinitetskonstruktioner i kvinnors text och bild 1500-2000, sid. 27- 51, Stockholm: Makadam. (Behöver sökas tillstånd för)

Kaijser, Lars & Magnus Öhlander (red.) (2011): Etnologiskt fältarbete, Lund: Studentlitteratur. (urval 15 sidor)

Smelik, Anneke (2009): ”Lara Croft, Kill Bill, and the Battle for Theory in Feminist Film Studies”, i Rosemarie Buikema & Iris van der Tuin (red.): Doing Gender in Media, Art and Culture, sid. 178-192, London: Routledge.

Werner, Ann (2010): "Danssteg på YouTube. Musik, genus, etnicitet/'ras'", Tidsskrift for kjønnsforskning 34:2, sid. 236-249.


Att ladda ned

Ganetz, Hillevi (2011): ”Fame Factory: Performing Gender and Sexuality in Talent Reality Television”, Culture Unbound 3, sid. 401-417.

Kennedy, Helen (2002): ”Lara Croft: Feminist Icon or Cyber Bimbo? On the Limits of Textual Analysis”, Game Studies 2:2, http://www.gamestudies.org/0202/kennedy/.

Ladendorf, Martina(2008): ”The L-word. Queer identifikation och mediereception”, Tidskrift för genusvetenskap 3–4, sid. 117-136.

Larsson, Mariah (2007): ”Drömmen om den goda pornografin: Om sextio- och sjuttiotalsfilmen och gränsen mellan konst och pornografi”, Tidskrift för genusvetenskap 1-2 , sid. 93-111.

Petersson McIntyre, Magdalena (2011): ”Doften av genus - Förhandlingar kring kvinnligt, manligt och parfymer”, Tidskrift för genusvetenskap 1, sid. 31-49.

Sundén, Jenny (2010): ”Inte en babe: Affekt, känsla och sexualitet i World of Warcraft”, Tidskrift för genusvetenskap 4, sid. 25-43.

Wood, Helen & Beverly Skeggs (2008): ”Sorglig television: affekter, omdömen och känsloarbete.” Tidskrift för genusvetenskap 3-4, sid. 7-25.

Delkurs 4:
Genuspolitik i en globaliserad värld (7,5 hp)

Böcker:

Dahlstedt, Magnus &Ingemar Lindberg, Rasismer i Europa – migration i den nya världsordningen, Stockholm: Agora. (I urval, ca 150 s)

Gavanas, Anna & Catharina Calleman (2013). Rena hem på smutsiga villkor?: hushållstjänster, migration och globalisering. Göteborg: Makadamförlag.(189 s)

Lindqvist, Beatriz & Mats Lindqvist (2008) När kunden är kung, Effekter av en transnationellekonomi. Umeå, Borea (I urval, ca. 100 s)

Mohanty, Chandra Talpade (2003) Feminism utangränser – avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, Stockholm, Tankekraftförlag (med förord av Pia Laskar), (I urval, ca 100 s)


Artiklar i kompendium:

Dahl, Ulrika (2007). ”Progressive Women, Traditional Men: Globalization, Migration, and Equality in the Northern Periphery of the European Union”, I: Gunewardena, Nandini & Ann Kingslover (red) (2007) The Gender of Globalization – Women Navigating Cultural and Economic Marginalities. Santa Fe: School for Advanced Research Press, s. 105-125. (20 s)

De los Reyes, Paulina (2006). ”Global o(jäm)likhet och intersektionalitet: om feministiska gränsdragningar och hegemoniska röster”, Tidskrift för kjonnforskning, Nr. 1-2, 2006.
Elmhorn, Camilla (2013). ”Internationellpolitiskekonomi, globalisering och migration” I: de los Reyes, Eduards & Sundevall (red). Internationella relationer – könskritiska perspektiv. Stockholm: Liber, s. 14-31. (16 s)

Isaksen, Lise Widding (2006).Tilpasning til tomme rom. Om globale omsorgskrisers relasjonsøkologi, Tidsskrift for kjonnsforskning, Nr 1-2/06, s. 20-35. (15 s)

Lundström, Catrin (2010). Transnationell vithet – Svenska migrantkvinnor i USA och Singapore, Tidskrift för genusvetenskap, Tema: Vithet, Nr. 1-2, 2010, s. 25-45. (20 s)

Mattsson, Katarina (2010). ”Semesterutopier”. I: Tesfahuney, Mekonnen & Katarina Schough (red). Det globala reseprivilegiet. Lund: Sekelförlags, s. 79-91. (13 s)

Paolini, Albert (1999) ”Globalisering” i Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, and Thörn, Håkan, red.(1999) Globaliseringens Kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. NyaDoxa, s. 57-80. (23 s )

Tornhill, Sofie (2013) ”Globala produktionsmönster och det ’nya’ proletariatet” I: de los Reyes, Eduards & Sundevall (red). Internationella relationer – könskritiska perspektiv. Stockholm: Liber, s. 14-31. (17 s)


Artiklar som finns tillgängliga via Södertörns högskolas bibliotek alt internet

Acker, Joan (2004) Gender, Capitalism, and Globalization, Critical Sociology, 2004,Vol. 30,No. 1, s. 17-41.(24 s)

Andrijasevic, Rutvica (2009) Sex on the move: Gender, subjectivity and differential inclusion, Subjectivity(2009) 29, 389–406. (15 s)

Blagojevic, Marina Non-‘White’ Whites, Non-European Europeans and Gendered Non-Citizens On A Possible Epistemic Strategy from the Semiperiphery of Europe, in: Brigitte Young/Christoph Scherrer (Eds.) 2010, Gender Knowledge and Knowledge Networks in International Political Economy, Nomos, Baden Baden , 183-197, (14 s) http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/admininst/shared/iheid/800/prugl/young-scherrer-manuskript.pdf

Dodillet, Susanne ”Ideologiska förutsättningar för den svenska och den tyska prostitutionslagstiftningen”, i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, 4/2006, s 74-89. (15s)

Gondouin, Johanna ,Adoption, Surrogacy and Swedish Exceptionalism, Critical Race and Whiteness Studies, Volume 8, Number 2, 2012 (20 s)

Gottfried, Heidi (2004). Gendering Globalization Discources, Critical Sociology, Volume 30, issue 1, s. 9-15. (7 s)

Khosravi, Shahram (2006) ”Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet” I: de los Reyes (red) (2006) Välfärden gränser: ett villkorat medborgarskap i diskrimineringens skugga, SOU 2006: 037, s. 283-310.

Kroløkke, Charlotte, From India with Love. Trouble some citizens of fertility travel, Cultural Politics, 2012, Volume 8, Issue 2, July 2012, pp. 307-325 (18 s)

Lundin, Susanne, "I Want a Baby; Don't Stop Me From Being a Mother": An Ethnographic Study on Fertility Tourism and Egg Trade, Cultural Politics, Volume 8, Issue 2, pp. 327-344 (17s)

Luts, Helma (2002) At Your Service Madam! The Globalization of Domestic Service, Feminist Review, No. 70, Globalization (2002), pp. 89-104. (15 s)

Skilbrei, May-Len (2007) «Natachas» to liv: Østeuropeiske kvinner forteller om migrasjon, prostitusjon og skam, Tidsskrift for kjonnsforskning, Nr 1/07,s. 5-20. (15 s)

Zygadło,Grażyna “Where the Third World Grates against the First”: Teaching Gloria Anzaldúa from a Polish, Perspective Signs, Vol. 37, No. 1 (Autumn 2011), pp. 29-34 (5s)

(Cirka 924 s) Tillkommer litteratur enl. lärares anvisningar.