Kursplan  
 
E-bokdesign och produktion, 7,5 högskolepoäng
(E-Book Design and Production, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1128ME
Ämnesgrupp: Medieteknik
Huvudområde: Medieteknik
Ansvarig institution: Naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: B
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: HT 2013


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2013-03-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

60 högskolepoäng

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:


 • beskriva möjligheter och svårigheter med aktuella e-boksformat och relaterade tekniker

 • definiera och använda grundläggande begrepp inom traditionell bokdesign och webbdesign i relation till e-böcker

 • producera en e-bok från ett befintligt manus

 • beskriva och jämföra arbetsprocess och distribution för e-böcker med traditionella metoder och marknader

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment

  Kursen ger en bred överblick över många aspekter av e-bokspublicering, från OCR till print-on-demand, men med fokus på öppna standarder t.ex. epubformatet. Arbete i relevanta verktyg och tjänster ingår.

  • E-bokdesign och produktion, 7,5 högskolepoäng
   (E-Book Design and Production, 7.5 credits)


  • 1001, E-bokdesign och produktion - Projekt, 4,5 högskolepoäng
   (E-Book Design and Production: Project, 4.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

   1002, E-bokdesign och produktion - Rapport, 3 högskolepoäng
   (E-Book Design and Production: Report, 3 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbeten individuellt såväl som i grupp. Teoretiska, praktiska och tekniska inslag integreras för att träna studenter i analys och reflektion inom medieteknik.

  6. Examination

  1001, E-bokdesign och produktion - Projekt, 4,5 högskolepoäng
  Praktiskt och tekniskt projektarbete
  Muntlig och teknisk projektredovisning samt opposition på annan students projektarbete

  1002, E-bokdesign och produktion - Rapport, 3 högskolepoäng
  Skriftlig rapport som seminariebehandlas
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  HT 2013VT 20142013-06-12Institutionsnämnd. Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
  HT 2014VT 20152014-06-04Ordförandebeslut Fredrik Winberg, Medieteknik
  HT 2015VT 20162015-05-18Ämnesrådet i Medieteknik
  HT 2016VT 20172016-05-18Ämnesrådet för medieteknik
  HT 2017HT 20172017-05-24Ämnesrådet för medieteknik
  VT 20182017-11-15Ämnesrådet för medieteknik

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.