Kursplan  
 
Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, grundkurs för lärare, 7,5 högskolepoäng
(Computer-based Problem Solving as a Teaching Tool, 7.5 credits)
 
Kurskod: 1575ÖV
Ämnesgrupp: Övrigt inom naturvetenskap
Huvudområde: Inget huvudområde
Ansvarig institution: Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Utbildningsnivå: Grundnivå
Kursnivå: A
Fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Undervisningsspråk: Svenska
Giltig fr.o.m: VT 2017


1. Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2016-09-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

2. Behörighetskrav

Lärarexamen inom lärarutbildning med inriktning förskoleklass till årskurs 6 eller motsvarande

3. Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:
 • använda enkel analog programmering, kod- och blockprogrammering
 • diskutera programmeringens betydelse i skola och samhälle
 • identifiera progression i elevers programmeringskompetens i förhållande till deras behov och utifrån skolans styrdokument
 • diskutera programmering ur ett interkulturellt perspektiv
 • utforma lektionsplanering utifrån ett valt datorprogram och koppla det till skolans styrdokument

 • 4. Innehåll, delkurser och examinationsmoment  • Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, 7,5 högskolepoäng
   (Computer-based Problem Solving as a Teaching Tool, 7.5 credits)
   Kursen syftar till att introducera studenten i datalogiskt tänkande som kan beskrivas som problemlösning med hjälp av datorer. Med den utgångspunkten behandlas grunder inom programmering med ett tydligt perspektiv på dess användning i de tidiga skolåren (F-6). Studenten får träna på olika former av programmering såsom kod- och blockprogrammering. Under kursen diskuteras och praktiseras programmering utifrån skolans styrdokument. Till exempel behandlas koppling till olika ämnens kursplaner.


  • 1001, Datalogiskt tänkande som kompetens i skolan, 7,5 högskolepoäng
   (Computer-based Problem Solving as a Teaching Tool, 7.5 credits)
   Betygsalternativ: U/G/VG

  5. Undervisningens upplägg

  Under kursen används varierande undervisningsformer såsom föreläsningar, seminarier, webbseminarier och praktiska övningar.

  6. Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, praktiska programmeringsuppgifter och deltagande på samtliga kurstillfällen samt i diskussioner på studiewebben.

  Högst ett kurstillfälle kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift och praktiska programmeringsuppgifter.
   Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

  7. Litteratur

  Om litteraturen förändras mellan terminer, fastställs ny litteraturlista inför nästkommande termin senast 15 juli respektive 15 december.
   
  Giltig fr.o.m Giltig t.o.m Beslutsdatum Beslutande organ
  VT 2017VT 20172016-10-05Rådet för samverkan av fristående kurser och uppdragsutbildningar
  HT 2017HT 20172017-05-12Rådet för fristående kurser
  VT 2018VT 20182017-11-16Rådet för fristående kurser
  HT 20182018-04-27Rådet för samverkan och fristående kurser

  8. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

  Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.